Integration 2022 -logo
Integration 2022 samlar aktörer inom integration och flyktingmottagning till Tammerfors 7–8 november 2022.

Tid till Integration 2022

Dagar
Timmar
Minuter
Sekunder

Integration 2022 lyfter fram aktuella teman inom integration och flyktingmottagning

För att främja integrationen utförs ett enormt viktigt arbete i olika regioner och organisationer. Det riksomfattande evenemanget Integration 2022 är ett utmärkt tillfälle att dela med sig av information och verksamhetsmodeller samt att möta och skapa nya partnerskap.

Integration 2022 ordnas
i Tammerforshuset 7 november kl. 9.30–16.15 och 8 november kl. 9.00–15.30 och
i Vapriikki 7 november kl. 18.00–20.00.

Anmälan till det kommande evenemanget har avslutats.

Du kan följa evenemanget Integration 2022 delvis också på distans. Anmäl dig till live streamen för evenemanget Integration 2022 senast onsdagen den 2 november 2022

Integration 2018 osallistujia

Varför ordnar vi evenemanget Integration 2022?

Integration 2022 fortsätter det arbete som de två första Integration-evenemangen gjorde genom att främja stärkandet av partnerskap mellan myndigheter, tredje sektorn och företagsvärlden.

Teman för evenemanget Integration 2022 offentliggörs våren 2022. Vi granskar temana på ett kreativt sätt genom god praxis, aktuell forskning och partnerskap – sårbara grupper, framtiden, det politiska beslutsfattandet och kommunikation.

Vid evenemanget Integration 2022

Vem är integration 2022 avsedd för?

Integration 2022 riktar sig till aktörer inom integration och flyktingmottagning. För dig som arbetar med integrations-, migrations- och mottagningsteman som organisationsaktör, myndighet, kommunanställd eller forskare och för dig som främjar integration som beslutsfattare, företrädare för en minderårig, lärare, företagare, företrädare för företag eller aktiv frivillig.

Evenemanget Integration är huvudevenemanget för integrationsaktörer och partnerskapsprogrammet för integration som ordnas vartannat år. År 2022 samlas vi i Tammerfors i Tammerforshuset. Är din kommun anordnare av evenemanget Integration 2024?

Kom och lyssna på de senaste forskningsrönen, träffa partner och bekanta dig med de verksamhetsmodeller som konstaterats vara bra!

Vid evenemanget 2018 mötte vi människor, främjade integrationen och goda relationer mellan olika befolkningsgrupper och skapade partnerskap.

Integration 2018 paneldeltagare
Tampere House Flygfoto

Evenemanget ordnas i Tammerfors

År 2022 samlas vi i Tammerfors.

Integration 2022 ordnas i Tammerforshuset, där man har möjlighet att lyssna på huvudprogrammet och programfilerna om olika teman, följa innehåll på svenska eller engelska, nätverka och föra bilaterala diskussioner och gruppdiskussioner samt bekanta sig med utställningslokalen där olika integrationsaktörers och organisationers arbete samt god praxis presenteras.

Bild: Laura Vanzo

Vi möttes av en god stämning och entusiasm överallt. Jag var väldigt imponerad, och jag var inte den enda.

Delta som utställare

Har du eller din organisation god praxis för integration eller flyktingmottagning som du kan dela med dig av till andra? Eller vill du berätta om din integrationsfrämjande verksamhet för potentiella partner?

På ansökan väljer vi ett litet antal utställare till utställningslokalen! I utställningslokalen kan du bl.a. dela ut material och berätta om er verksamhet samt träffa potentiella partner.

Utställningslokalen är avsedd för aktörer inom integration, invandring och flyktingmottagning för presentation av deras verksamhet. Det finns bara 30 platser. Vi rekommenderar en gemensam utställningspunkt för små aktörer. Ansökningsperioden var 4-25 maj 2022.

För mer information om utställningslokalen: [email protected]

Integration 2018 tapahtumalava

Evenemanget Integration 2022 ordnas av arbets- och näringsministeriet i samarbete med Nylands och Birkalands NTM-centraler och Tammerfors stad

Helsingfors stad, Esbo stad och Röda Korset deltar också i att ordna evenemanget. Evenemanget är en del av partnerskapsprogrammet för integration. Vid arbets- och näringsministeriet samordnas förberedelserna för evenemanget av kompetenscentret för integration. Evenemanget medfinansieras av Europeiska unionen.

Ordnandet av evenemanget samordnas av

Arbets- och näringsministeriet
Integration.fi
Partnerskapsprogrammet
Närings-, trafik- och miljöcentralen
Euuropan unionin osarahoittama
Punainen Risti
Tampere
Espoo
Helsinki