Frågor och svar om evenemanget Integration 2020

1. Anmälan

Hur kan jag anmäla mig till evenemanget?

Du kan anmäla dig till evenemanget Integration 2020 med en Webropol-blankett.

När slutar anmälan?

Anmälan till evenemanget är öppen 30.9–16.11.2020.

Betalar du för att delta i evenemanget?

Det kostar ingenting att delta i evenemanget.

Vilka personuppgifter samlas in i samband med anmälan?

I samband med anmälan samlas deltagarens namn, e-post och organisation. Dessa uppgifter behövs för kommunikationen och arrangemangen kring evenemanget.

Kan jag delta i bara ett temaprogram?

Vi samlar in preliminära uppgifter om deltagandet i temaprogram på basis av intresse, men det går relativt fritt att byta mellan dessa. Endast eventuella indelningar i arbetsgrupper enligt tema görs på basis av anmälan till teman.

Får jag bekräftelse på att jag har anmält mig?

Anmälan bekräftas inte separat. Vi skickar anvisningarna om deltagande senast 23.11.2020.

2. Utställning

Hur kan jag bli utställare?

Du kan ansöka om att bli utställare på Webropol-blanketten. På blanketten ska du motivera varför du vill anmäla din organisation/ditt projekt till utställare. Vi väljer på ansökan högst 30 utställare.

När slutar ansökan om utställare?

Ansökningstiden för utställare är 30.9−23.10.2020.

Varför har antalet utställare begränsats?

Man har varit tvungen att begränsa antalet utställare vid evenemanget på grund av begränsade resurser. Utställaren kan inte själv sätta upp sitt utställningsställe vid ett nätevenemang, utan det är anordnarens uppgift. Dessutom tas för utställningslokalen ut en liten avgift som arrangören betalar. Arrangören vill i år erbjuda utställarna ett utställningsställe gratis.

På vilka grunder väljs utställarna ut?

Vi väljer ut utställarna utifrån den regionala och innehållsmässiga representativiteten. Dessutom betonar vi temana för evenemanget (temainnehåll, partnerskap och inkludering).

Kan jag ansöka om att bli utställare tillsammans med en annan aktör?

Det kan du. Vi rekommenderar att man i mån av möjlighet söker tillsammans för att få fram flera aktörer.

Vilken typ av utställningsställe kan jag bygga på webben?

På utställningsstället kan du visa video, en PowerPoint-presentation eller vara närvarande live. Dessutom kan du hänvisa besökarna vidare till exempel till din webbplats, publikation eller annat material du producerar.

3. Evenemangsplattform

På vilken plattform ordnas evenemanget?

Vi ordnar evenemanget virtuellt på plattformen Hopin. Bekanta dig med plattformen Hopin på förhand.

Hur deltar man i evenemangsplattformen?

Du kan logga in på evenemangsplattformen via en länk som sänds per e-post. Vi skickar länken och anvisningarna om deltagande senast 23.11.2020.

Finns det tekniskt stöd för användningen av plattformen under evenemanget?

Under evenemanget står tekniskt stöd till förfogande. Du kan också fråga om tekniska problem i evenemangets chatt.

4. Evenemangets program

Vilken typ av evenemang ingår i programmet?

Under den första evenemangsdagen finns det sammanlagt fem temaprogram att tillgå. Du kan bara delta i ett enda tema eller variera mellan temana. Eventuella arbetsgrupper för temana sammanställs enligt vilket tema du prioriterat när du anmäler dig. Under den andra evenemangsdagen deltar alla i det gemensamma programmet.

När publiceras programmet?

Under oktober–november publicerar vi programmet stegvis på evenemangets webbplats integration2020.fi och evenemangsarrangörernas sociala medier.

Är evenemangets program bara på finska?

Vi ordnar program även på svenska och engelska.

Får man i efterhand de material som presenteras i evenemanget för sig själv?

Tyvärr kan vi inte på förhand lova att dela ut material. Utgivningen av videor som visas på evenemanget beror på om videorna uppfyller tillgänglighetskraven och om det finns tillstånd från dem som uppträder på videorna att publicera dem. Om materialet kommer att delas ut, informeras deltagarna i evenemanget om det efter evenemanget.

Vi uppdaterar ofta frågor och svar fram till evenemangets början.