Frågor och svar om evenemanget Integration 2022

1. Anmälan

Hur kan jag anmäla mig till evenemanget?

Du kan anmäla dig via en länk på webbplatsen för Integration 2022, efter att anmälan öppnats. Anmälan öppnas hösten 2022.

När stängs anmälan?

Anmälan till evenemanget är öppen 29.8–17.10.2022.

Kostar det att delta i evenemanget?

Deltagandet i evenemanget och de måltider som ingår kostar ingenting, men anmälan är bindande på grund av att serveringen beställs i förväg. För eventuell inkvartering i Tammerfors och för resorna betalar deltagarna själva.

Vilka personuppgifter begär vi i samband med anmälan?

I samband med anmälan samlar vi in följande uppgifter om deltagarna: namn, e-postadress, organisation och specialkost. Dessa uppgifter behövs för kommunikationen och arrangemangen i samband med evenemanget.

Kan jag delta endast på en av evenemangsdagarna?

Vi samlar in anmälningarna till evenemanget på dagsbasis, så det går bra att delta endast en dag. Observera att anmälan är bindande. Till exempel måltiderna beställs enligt antal anmälda. Anmäl dig inte för säkerhets skull till båda dagarna, då uppstår matsvinn om du beslutar att delta endast en dag. Antalet deltagare i kvällstillställningen är begränsat, så det lönar sig att anmäla sig snabbt.

Kan jag delta i bara ett programtema?

Vi samlar in preliminära uppgifter om deltagandet i programtemana på basis av intresset, men man kan relativt fritt byta tema. Endast eventuella temabaserade indelningar i arbetsgrupper görs utifrån anmälan till arbetsgrupperna.

Får jag bekräftelse på att jag har anmält mig?

Anmälan bekräftas inte separat. Vi skickar deltagarna mer detaljerad information före evenemanget i början av vecka 44.

2. Utställning

Hur kan jag bli utställare?

Du kan ansöka om att bli utställare via en formulärlänk på webbplatsen för Integration 2022. Länken läggs ut 4 maj 2022. Uppge i formuläret varför du vill att din organisation/ditt projekt ska delta som utställare och hur du tänker presentera din verksamhet på utställningen.

Utifrån ansökningarna väljer vi högst 30 utställare.

När ska ansökan om att bli utställare senast lämnas in?

Ansökan ska lämnas in i 25 maj 2022.

Varför är antalet utställare begränsat?

Resurserna och storleken på de lokaler som används under evenemanget sätter gränser för antalet utställare. För utställningsplatsen tar vi ut en liten avgift, vars storlek beror på platsens storlek.

På vilka grunder väljs utställarna ut?

Vi väljer ut utställarna utifrån regional och innehållsmässig representativitet. Dessutom betonar vi evenemangets teman (temats innehåll och partnerskap).

Kan jag ansöka om att bli utställare tillsammans med en annan aktör?

Det går bra. Vi rekommenderar gemensamma ansökningar i mån av möjlighet då detta ger fler aktörer möjlighet att presentera sig.

Vilken typ av utställningsplats kan jag bygga upp?

På utställningsplatsen kan du visa videor eller en PowerPoint-presentation från din egen dator eller själv vara på plats. Observera att evenemanget ställer högst en stol, ett bord och el till förfogande på utställningsplatsen. Dessutom kan du hänvisa besökarna till exempelvis din webbplats, en publikation eller något annat material som du producerat, eller dela ut material till deltagarna.

Vi hoppas att du beaktar miljöpåverkan vid inköp och produktion av material. Vi uppmuntrar till att välja hållbara och miljövänliga alternativ.

3. Evenemangsplats

Var ordnas evenemanget?

Integration 2022 ordnas i Tammerforshuset (Tampere-talo) i Tammerfors. Kvällstillställningen på evenemangets första dag ordnas på Vapriikki i Tammerfors. I Vapriikki har bara de som snabbast anmäler sig plats, men i Tammerforshuset har alla deltagare plats.

Hur kan jag ta mig till evenemangsplatsen?

Du kan komma till Tammerfors med flyg, tåg, buss eller egen bil.

Tammerforshuset ligger på cirka 650 meters gångavstånd från tågstationen och på cirka 800 meters gångavstånd från busstationen.

Anvisningar om ankomst till Tammerforshuset (även om parkering med egen bil)

Anvisningar om ankomst till Vapriikki

Kollektivtrafikens tidtabeller och rutter i Tammerfors, flera linjer har hållplatser framför universitetet och vid Tammerforshuset.

Finns det under evenemanget ett lugnare ställe tillgängligt för deltagarna?

Under evenemanget har deltagarna tillgång till ett lugnare ställe där det är möjligt att till exempel bli stilla och be.

Är evenemangsplatsen tillgänglig?

Information om tillgängligheten vid Tammerforshuset

Information om tillgängligheten vid Vapriikki

Hur beaktas min kost vid evenemanget?

Vid anmälan blir du tillfrågad om din kost. Uppgifterna om kosten ges till köket vid båda evenemangsplatserna och de beaktas när måltider tillagas. Uppgifterna om kost omfattas av dataskyddet och hanteras av både arrangörerna och evenemangsplatserna på tillbörligt sätt.

Hur beaktas hälsosäkerheten vid evenemanget?

Arrangörerna av evenemanget följer den nationella situationen i fråga om smittsamma sjukdomar och iakttar evenemangsplatsernas och nationella riktlinjer och skyddsåtgärder. Arrangörerna granskar situationen sommaren 2022 och fattar vid behov beslut om att ändra tidpunkten för evenemanget, att ordna evenemanget online/ändra det till ett hybridevenemang eller att begränsa antalet deltagare. Om eventuella ändringar informerar vi på denna webbplats.

Till dem som anmält sig till evenemanget skickas information och anvisningar om säkert deltagande i slutet av oktober baserat på den aktuella situationen under evenemanget.

4. Evenemangets program

Vad innehåller evenemangets program?

Evenemangets program består av ett gemensamt program och ett program uppdelat enligt teman. Det kommer att finnas totalt fem programteman och vi informerar om dem senare på denna webbplats.

Det ingår program av seminarietyp, handlett nätverkande och aktivitetsbaserat program.

När publiceras programmet?

Vi publicerar programmet stegvis under september–november på evenemangets webbplats integration2020.fi och på evenemangsarrangörernas sociala medier.

Är evenemangets program bara på finska?

Vi kommer att ha program även på svenska och engelska.

Kommer deltagarna att i efterhand få tillgång till de material som presenterats på evenemanget?

Tyvärr kan vi inte på förhand lova att material delas ut. Om vi kan publicera talarnas presentationer och material beror på om talarna ger tillstånd till det. Publiceringen av videor som eventuellt visats på evenemanget beror på om videorna uppfyller tillgänglighetskraven och om de som uppträder på videorna har gett tillstånd att publicera dem. Om det bestäms att material ska delas ut, informeras deltagarna om det efter evenemanget. Materialen delas i första hand via den arbetsyta som Partnerskapsplattformen skapar för evenemanget.

Spelas evenemanget in?

Evenemanget spelas inte in, men programmet kan delvis sändas i realtid via en webblänk.

Vi uppdaterar sidan med frågor och svar vid behov.