Tillgänglighetsutlåtande för webbplatsen Integration2022.fi

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbplatsen www.integration2022.fi som produceras av de ansvariga för evenemanget Integration 2020. Arrangemangen för evenemanget 2022 samordnas av arbets- och näringsministeriet, närings-, trafik- och miljöcentralerna i Birkaland och Nyland i samarbete med Tammerfors stad.

Webbplatsen och tillgänglighetsutlåtandet publicerades den 26 januari 2022.

Webbtjänsten uppfyller tillgänglighetskriterierna

Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster som förutsätter att webbtjänster för den offentliga förvaltningen ska vara tillgängliga. Webbplatsen ska delvis uppfylla nivå A och AA enligt riktlinjerna för tillgängligt webbinnehåll, Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1.

Webbtjänsten uppfyller tillgänglighetskraven. 

Upptäckte du en brist på tillgänglighet i integration2022.fi?

Berätta för oss om bristen på tillgänglighet på integration2020.fi så gör vi vårt bästa för att avhjälpa den.

Om du inte kan nå det innehåll du behöver, kontakta oss så att vi kan skicka informationen till dig i tillgängligt format.

Du kan kontakta oss per e-post på adressen [email protected] eller via en webblankett. Ge respons på tillgängligheten med denna webblankett.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland övervakar att kraven på tillgänglighet uppfylls

Om du upptäcker brister i tillgängligheten på webbplatsen ska du i första hand vända dig till webbplatsens administratör, det vill säga till oss. Svaret kan dröja 14 dagar. Ge respons på tillgängligheten med denna webblankett

Om svaret du får inte är tillfredsställande eller om du inte får något svar inom 14 dagar, kan du lämna respons till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På verkets webbplats finns anvisningar för hur du ger respons och hur ärendet behandlas. Lämna respons på bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
[email protected]
telefonväxel 0295 016 000

Vi upprätthåller tillgängligheten

Vi kontrollerar också själva webbtjänstens tillgänglighet, bland annat genom att använda hjälpprogram. Vi åtgärdar kontinuerligt problem med tillgängligheten som upptäcks.