Tietosuoja ja henkilötietojen käsittely Integration 2022 -tapahtumassa

Noudatamme tapahtumassa työ- ja elinkeinoministeriön tapahtumien tietosuojaselostetta. Ilmoittautumalla annat meille luvan henkilötietojesi käsittelyyn alla kuvatulla tavalla. TEM on rekisterinpitäjänä vastuussa henkilötietojesi käsittelystä. Käsittelemme henkilötietoja vain ennalta määriteltyihin käyttötarkoituksiin.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Osallistujista kerätään tarvittavat henkilötiedot tapahtuman järjestämiseksi sekä tapahtumasta tiedottamiseksi. Keräämme käyttäjästä vain käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia henkilötietoja.

Käyttäjän antamat tiedot

Yhteystiedot: nimi, sähköpostiosoite, organisaatio.

Kuka käsittelee henkilötietoja?

Työ- ja elinkeinoministeriön työntekijät voivat käsitellä henkilötietoja kulloinkin voimassaolevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti. Kolmansia osapuolia voivat olla esim. tapahtuman tiloista tai turvallisuudesta vastaava taho.

Emme siirrä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Miten kauan henkilötietoja säilytetään?

Tiedot poistetaan pääsääntöisesti tapahtuman jälkeen.

Mahdolliset tapahtuman hankerahoittajien kirjapidonmukaiset säilytysajat määräytyvät niitä koskevien määräysten mukaan. Tietojen arkistoinnissa noudatetaan tietosuojamääräyksiä.

Miten henkilötiedot suojataan?

Henkilötietojen käsittelyssä noudatamme aina huolellisuutta ja asianmukaista tietoturvallisuutta henkilötietojen turvaamiseksi ja suojaamiseksi.

Käyttämissä järjestelmissämme on asianmukaiset palomuuri-, salaus- ja virustentorjuntaohjelmat, joilla suojaamme työkoneet, palvelimet ja toimistoverkkomme tietoliikenteen.

Kuinka saan tietoa henkilötietojeni käsittelystä?

Sinulla on oikeus saada tietoja siitä, mitä henkilötietojasi käytämme. Jos haluat saada tiedot, lähetä kirjallinen pyyntö tietosuojavastaavallemme (tietosuojavastaava(at)tem.fi)

Mihin voin ottaa yhteyttä henkilötietojani koskevissa kysymyksissä?

Henkilötietojen käsittelyä koskevat kysymykset voi lähettää tiedusteluna tietosuojavastaavallemme.

Lue lisää työ- ja elinkeinoministeriön tietosuojasta https://tem.fi/tietosuoja