Turvallisemman tilan periaatteet Integration2022 -tapahtumassa

Näillä periaatteilla Integration 2022 -järjestäjät sitoutuvat luomaan ja ylläpitämään tapahtuman kaikille osallistujille turvallisena ja kunnioittavana tilana. Turvallisemman tilan periaatteiden tarkoituksena on varmistaa, että kaikki osallistujat kokevat, että he voivat oppia, jakaa ja kasvaa tapahtumassa sekä osallistua tapahtumaan niin, että he tuntevat olonsa kunnioitetuksi, arvostetuksi ja turvalliseksi.

Turvallisuus on yhteistyötä. Muista, että se, mitä sanot ja teet, vaikuttaa muiden turvallisuuteen. Jokaisella on henkilökohtainen vastuu tehdä omalta osaltaan tapahtumasta turvallisempi ja lukea turvallisemman tilan periaatteet ennen tapahtumaa. Periaatteet koskevat niin tapahtuman fyysisiä kuin verkossa olevia tiloja. Jokaisen osallistujan odotetaan myös sanoutuvan irti syrjivistä ja häirintää aiheuttavista käytännöistä ja puuttuvan tilanteeseen, jos todistaa tällaista toimintaa.

Pyydämme, että kaikki ottavat huomioon tavat, joilla he osallistuvat yhteiseen keskusteluun tai tilaan tapahtumassa. Ole tietoinen omasta roolistasi ja siitä, millaisia positiivisia tai negatiivisia vaikutuksia käytökselläsi voi olla muihin osallistujiin. Ota huomioon myös se, että keskustelut syrjinnästä, syrjäyttämisestä, syrjäytymisestä ja epäinhimillisestä kohtelusta vaikuttavat ihmisiin eri tavoin ja koskettavat osallistujia eri tasoilla.

Integration 2022 -tapahtumassa ei suvaita minkäänlaista syrjintää tai häirintää. Tuomitsemme kaikenlaisen ihonväriin, etnisyyteen, uskontoon, sukupuoleen, seksuaalisuuteen, vammaan, ikään ja painoon tai muihin yksilön tai ryhmien ominaisuuksiin perustuvan syrjinnän. Muista, että tietämättömyyttä tai huumoria ei voi käyttää tekosyynä epäasialliselle käytökselle.

Jos koet tai huomaat Integration 2022 -tapahtumassa syrjintää, hyväksikäyttöä ja/tai häirintää, käänny nimetyn häirintäyhdyshenkilön puoleen. Tunnistat häirintäyhdyshenkilön magentan värisestä nimikyltistä. Häirintäyhdyshenkilöt on koulutettu arvioimaan tilanne ja toimimaan sen mukaisesti.

Integration 2022 -tapahtuman aikana:

 • Kun saavut tapahtumaan, tunnista oma sosiaalinen asemasi suhteessa siihen, mistä keskustellaan.
 • Kunnioita ihmisten henkilökohtaisia, fyysisiä ja henkisiä rajoja.
 • Ole tietoinen oletuksista, joita teet muun muassa toisen ihmisen kansallisuudesta, rodusta, etnisyydestä, kulttuurista, uskonnosta, seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuolesta, terveydentilasta, yhteiskuntaluokasta, historiasta ja vältä toimimasta olettamien pohjalta.
 • Älä kysy tungettelevia, henkilökohtaisia kysymyksiä.
 • Ole tietoinen siitä, kuinka otat ja käytät tilaa. Jos olet jo pitänyt useita puheenvuoroja, varmista että annat toisille myös mahdollisuuden osallistua. Huolehdi, ettet estä ketään näkemästä tai kuulemasta esityksiä.
 • Älä kosketa ketään ilman toisen nimenomaista, ilmaistua suostumusta.
 • Jos otat valokuvia tai videoita, pidä huoli siitä, että kaikki kuvissa ja videoissa näkyvät ihmiset suostuvat siihen. Älä jaa kuvia tai videoita sosiaalisessa mediassa ilman niissä näkyvien ihmisten nimenomaista suostumusta.
 • Älä taltioi kokonaisia tapahtuman osioita.
 • Älä toista kielenkäytössäsi tai toiminnassasi mitään (positiivisia tai negatiivisia) stereotypioita, jotka pohjautuvat ihmisistä tekemiisi oletuksiin.
 • Olet vastuussa teoistasi, käyttäytymisestäsi ja toimintatavoistasi. Ole tietoinen, että teoillasi on vaikutus toisiin, oli tarkoituksesi mikä tahansa.
 • Ole vuorovaikutustilanteissa kunnioittava puhujia, järjestäjiä ja yleisön jäseniä kohtaan.
 • Voit antaa rakentavaa palautetta sopimattomasta käytöksestä ja/tai kielestä.
 • Ole avoin saamallesi palautteelle ja rakentavalle kritiikille. Kyseenalaista mahdollisia itsestään selviä oletuksia, joita huomaat tekeväsi.
 • Jos kuulet, näet tai koet tilanteen, jossa rikotaan turvallisemman tilan periaatteita, ota matalalla kynnyksellä yhteyttä nimettyyn häirintäyhdyshenkilöön.
 • Jos joku ilmoittaa sinulle joko suoraan tai häirintäyhdyshenkilön kautta, että toimintasi on ollut sopimatonta tai näitä periaatteita vastaan, häirintäyhdyshenkilömme on koulutettu keskustelemaan asiasta kanssasi asiasta lisää.

Olemme tietoisia siitä, että kun opimme pois vahingollisesta toiminnasta, me teemme virheitä. On jokaisen omalla vastuulla muuttaa käytöstään. Meidän ei kuitenkaan tarvitse tehdä muutosta yksin, vaan tapahtuman häirintäyhdyshenkilöt ovat tässä apunamme.