Dataskydd och behandling av personuppgifter vid evenemanget Integration 2022

Vid evenemanget följer vi arbets- och näringsministeriets policy för dataskydd och behandling av personuppgifter.

Genom att godkänna en inbjudan eller ge ditt samtycke till systemet för inbjudan ger du oss tillstånd att behandla dina personuppgifter på det sätt som beskrivs nedan. Arbets- och näringsministeriet som personuppgiftsansvarig ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter endast för ändamål som på förhand har fastställts.

Syftet med behandlingen av personuppgifter

Personuppgifter som behövs för att ordna ett evenemang och informera om evenemanget samlas in om deltagarna. Vi samlar endast in personuppgifter som är nödvändiga för användningsändamålen.

Uppgifter som lämnas av användaren

Kontaktuppgifter: namn, e-postadress, organisation.

Vem behandlar personuppgifterna?

Anställda vid arbets- och näringsministeriet kan behandla personuppgifter enligt gällande dataskyddslagstiftning. Vi kan också delvis lägga ut behandlingen av personuppgifter på tredje part. Då garanterar vi genom avtal att personuppgifterna behandlas enligt dataskyddslagstiftningen och i övrigt ändamålsenligt. Tredje part kan t.ex. vara en aktör som ansvarar för evenemangets utrymmen eller säkerhet.

Vi överför inte uppgifter utanför EU eller EES.

Hur länge lagras personuppgifterna?

Uppgifterna raderas i regel efter evenemanget.

Eventuella bokföringsmässiga lagringstider som projektfinansiärer kräver bestäms av de föreskrifter som gäller dem. Vid arkivering av data följs föreskrifterna om dataskydd.

Hur skyddas personuppgifterna?

Vid behandlingen av personuppgifter iakttar vi alltid noggrannhet och adekvat datasäkerhet för att säkra och skydda personuppgifterna.

De system som vi använder har ändamålsenliga brandmurs-, krypterings- och antivirusprogram som vi använder för att skydda våra arbetsdatorer, servrar och datakommunikationen i vårt kontorsnätverk.

Hur får jag information om behandlingen av mina personuppgifter?

Du har rätt att få information om vilka av dina personuppgifter vi använder. Om du vill få informationen, sänd en skriftlig begäran till vårt dataskyddsombud (tietosuojavastaava(at)tem.fi).

Hur kan jag kontakta i frågor som gäller mina personuppgifter?

Frågor om behandlingen av personuppgifterna kan skickas som förfrågan till vårt dataskyddsombud.

Läs mer om arbets- och näringsministeriets dataskydd.